APR_1536.jpg
ABG_0135.jpg
AV-193.jpg
PA-74.jpg
Anushree Gavas Photography-16.jpg
AGC_3318.jpg
HM176.jpg
ABG_0537.jpg
AGC_3650.jpg
PA-51.jpg
PS-208.jpg
AV-221.jpg
PA-23.jpg
PA-70.jpg
PA-347.jpg
PA-558.jpg
PD-906.jpg
AGC_7679-X3.jpg
NA-176.jpg
PA-380.jpg
i-5SCfcLK-X3.jpg
NP-694 copy.jpg
PA-344.jpg
PA-282.jpg
IMG_1659.JPG
JK-1298.jpg
SR 8.jpg
SH-21.jpg
i-42fk6hg-X3-2.jpg
ABG_6123.jpg
SN20 copy.jpg
SN-189.jpg
i-s9w4GCX.jpg
AG-1.jpg
i-9ZLVznw.jpg
Sesh_Ajit_208.jpg
AGC_7927-X3.jpg
APR_3995-4K.jpg
i-cSRKmC4.jpg
i-hRkv48C.jpg
i-ZXZRkLV.jpg
RAG_8081.jpg
SR 13.jpg
JK-112.jpg
SN 3 copy.jpg
SN 6 copy.jpg
PV-1541.jpg
SN11 copy.jpg
SN-113.jpg
Sesh_Ajit_326.jpg
IMG_1649.JPG
IMG_9212.jpg
PV-1569.jpg
IMG_0175.jpg
Aditi_Cameron_43.jpg
Sesh_Ajit_571.jpg
PV-15.jpg
SR-182.jpg
SR-230-2.jpg
April_Jai_Preview-368.JPG
Anushree Gavas Candid Wedding Photographer
Anushree Gavas Candid Wedding Photographer
ag marathi candid wedding pune.jpg
SM-104.jpg
SM-54.jpg
DD-290.jpg
AN-406-2.jpg
marathi candid wedding-2.jpg
serendipity-27.jpg
marathi candid wedding.jpg
AN 1 copy.jpg
DN-1868.jpg
marathi candid wedding.jpg
sss1.jpg
Anushree+Gavas+Mumbai+Candid+Wedding+Photographer-2.jpeg
SR 4.jpg
Shalvi Mihir
Shalvi Mihir
Screen Shot 2016-03-28 at 5.26.11 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.21.55 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.22.09 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.22.40 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.26.02 pm.png
serendipity-99.jpg
serendipity-132.jpg
AN wedding details copy.jpg
nisha vinayak-34.jpg
deatil1.jpg
ss4.jpg
ss2.jpg
Untitled-1.jpg
PV-250.jpg
661A8274.jpg
473B0244.jpg
PV-15.jpg
2015+EDITED-35.jpg
2015+EDITED-81.jpg
Daisy+Nikhil-156.jpg
Jay+&+Arati-2.jpg
Shruti Rushabh.jpg
serendipity-92.jpg
serendipity-114.jpg
serendipity pehel.jpg
IMG_2707.JPG
its a boy copy.jpg
Caelen yawning black and white.jpg
image_5.jpeg
IMG_2517 copy.jpg
IMG_2396 copy.jpg
serendipity-116.jpg
serendipity-125.jpg
serendipity-33.jpg
serendipity-129.jpg
Banganga-2.jpg
IMG_9875.JPG
IMG_9763.JPG
serendipity-91.jpg
image15-2.jpeg
serendipity insiya.jpg
serendipity-19.jpg
serendipity-128.jpg
2015 EDITED-55-2.jpg
serendipity-143.jpg
Shahana & Sharukhbook Page 22.jpg
Anushree Gavas Photography-36.jpg
APR_1536.jpg
ABG_0135.jpg
AV-193.jpg
PA-74.jpg
Anushree Gavas Photography-16.jpg
AGC_3318.jpg
HM176.jpg
ABG_0537.jpg
AGC_3650.jpg
PA-51.jpg
PS-208.jpg
AV-221.jpg
PA-23.jpg
PA-70.jpg
PA-347.jpg
PA-558.jpg
PD-906.jpg
AGC_7679-X3.jpg
NA-176.jpg
PA-380.jpg
i-5SCfcLK-X3.jpg
NP-694 copy.jpg
PA-344.jpg
PA-282.jpg
IMG_1659.JPG
JK-1298.jpg
SR 8.jpg
SH-21.jpg
i-42fk6hg-X3-2.jpg
ABG_6123.jpg
SN20 copy.jpg
SN-189.jpg
i-s9w4GCX.jpg
AG-1.jpg
i-9ZLVznw.jpg
Sesh_Ajit_208.jpg
AGC_7927-X3.jpg
APR_3995-4K.jpg
i-cSRKmC4.jpg
i-hRkv48C.jpg
i-ZXZRkLV.jpg
RAG_8081.jpg
SR 13.jpg
JK-112.jpg
SN 3 copy.jpg
SN 6 copy.jpg
PV-1541.jpg
SN11 copy.jpg
SN-113.jpg
Sesh_Ajit_326.jpg
IMG_1649.JPG
IMG_9212.jpg
PV-1569.jpg
IMG_0175.jpg
Aditi_Cameron_43.jpg
Sesh_Ajit_571.jpg
PV-15.jpg
SR-182.jpg
SR-230-2.jpg
April_Jai_Preview-368.JPG
Anushree Gavas Candid Wedding Photographer
ag marathi candid wedding pune.jpg
SM-104.jpg
SM-54.jpg
DD-290.jpg
AN-406-2.jpg
marathi candid wedding-2.jpg
serendipity-27.jpg
marathi candid wedding.jpg
AN 1 copy.jpg
DN-1868.jpg
marathi candid wedding.jpg
sss1.jpg
Anushree+Gavas+Mumbai+Candid+Wedding+Photographer-2.jpeg
SR 4.jpg
Shalvi Mihir
Screen Shot 2016-03-28 at 5.26.11 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.21.55 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.22.09 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.22.40 pm.png
Screen Shot 2016-03-28 at 5.26.02 pm.png
serendipity-99.jpg
serendipity-132.jpg
AN wedding details copy.jpg
nisha vinayak-34.jpg
deatil1.jpg
ss4.jpg
ss2.jpg
Untitled-1.jpg
PV-250.jpg
661A8274.jpg
473B0244.jpg
PV-15.jpg
2015+EDITED-35.jpg
2015+EDITED-81.jpg
Daisy+Nikhil-156.jpg
Jay+&+Arati-2.jpg
Shruti Rushabh.jpg
serendipity-92.jpg
serendipity-114.jpg
serendipity pehel.jpg
IMG_2707.JPG
its a boy copy.jpg
Caelen yawning black and white.jpg
image_5.jpeg
IMG_2517 copy.jpg
IMG_2396 copy.jpg
serendipity-116.jpg
serendipity-125.jpg
serendipity-33.jpg
serendipity-129.jpg
Banganga-2.jpg
IMG_9875.JPG
IMG_9763.JPG
serendipity-91.jpg
image15-2.jpeg
serendipity insiya.jpg
serendipity-19.jpg
serendipity-128.jpg
2015 EDITED-55-2.jpg
serendipity-143.jpg
Shahana & Sharukhbook Page 22.jpg
Anushree Gavas Photography-36.jpg
Anushree Gavas Candid Wedding Photographer
Shalvi Mihir
show thumbnails